Kiturami CTR 5700 Oda Termostati Kullanma talimati - Controller Instruction

Kiturami CTR 5700 Oda Termostatı Kullanma talimatı – Controller Instruction

Kiturami World 5000 cihazlarında bulunan ctr 5700 markalı oda termostatının kullanma talimatını bu makalede anlatacağım.

1 – Fonksiyon penceresi

Hali hazırdaki çalışmayı, hali hazırdaki ısıyı,ayarlanan ısıyı,rezerve edilmiş işi ve duracağı zamanı,tüketimi,mevsim seçimi ve arıza kontrol numarasını gösterir.

2- Oda,rezervasyon, gezi buton

Odalar içindeki seçim ,rezervasyon ve dışarı çıkıldığı zamanlardaki fonksiyonlar için kullanılır.

3-Duş butonu

Duş fonksiyonunu seçmek için kullanılır

4- Çalışma lambası

Kombi herbir fonksiyonu devreye soktuğunda lambayı yakar.

5- Aşağı • yukarı butonu

Herbir fonksiyonu ayarlamak için kullanılır.,

6- Mevsim (ısı) seçme butonu

Sıcak su ısısını belirlemek için kullanılır

7- Rezervasyon butonu

Rezerve edeceğiniz(önceden belirleyeceğeniz) fonksiyonu ayarlama ve durdurma zamanını belirlemeye yarar.

8- Çalıştırma butonu

Kombiyi açıp kapamaya yarar.Ayrıca kombinin tamir sonrası çalıştırılmasını sağlar.

(Kombi ard arda 3 defa kapatılıp açılabilir.3ncü defadan sonra 5 dakika bekledikten sonra yeniden çalıştırılabilir.) 

Yorum bırakın